Úvodní stránka  »  Naše služby  »  Dotace

Dotace

Společnost PANEL ONLINE se podílí na přípravných pracích pro regenerace bytových domů. Od projektových dokumentací, přes energetické audity až po získání dotací z dotačních programů. 


Program PANEL

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů 
Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků).
Cílem programu je pomocí zvýhodněných podmínek přístupu k úvěrům poskytnutých bankami a stavebními spořitelnami usnadnit financování oprav a modernizace bytových domů:
 
• fyzické osoby (podporované opatření je určeno pouze pro domácnosti)
• společenství vlastníků bytových jednotek
• bytová družstva 


Program Zelená úsporám

Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu instalací pro vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách:

• fyzické osoby (podporované opatření je určeno pouze pro domácnosti)
• společenství vlastníků bytových jednotek
• bytová družstva
• města a obce (včetně městských částí)
• podnikatelské subjekty
• případně další právnické osoby


Program IPRM

Integrovaný plán rozvoje města.
Soubor vzájemně provázaných investičních a neinvestičních projektů zaměřených na řešení konkrétních problémů města. Projekty obsažené v IPRM mohou být podporovány z různých zdrojů, včetně zdrojů EU, resp. Operačních programů. Předkladatelem konceptu IPRM a realizátorem vlastního IPRM je město.


Program IROP

IROP (Integrovaný regionální operační program) je široce zaměřený program směřující k vylepšení kvality života v různých částech České republiky formou podpory rozvoje konkurenceschopnosti, infrastruktury, veřejné správy a dalších oblastí.

Hlavními oblastmi, do nichž bude podpora směřovat:

• zlepšení energetické účinnosti v budovách
• silnice II., případně III. třídy
• dopravní obslužnost
• Integrovaný záchranný systém
• sociální integrace
• sociální podnikání
• zdravotnická zařízení s důrazem na špičkovou specializovanou péči
• vzdělávání
• kulturní památky včetně muzeí
• e-government
• územní plánování měst a obcí

 


Program Úspora energie (OPPIK)

Program Úspory energie z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) se zaměřuje na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie.

Dotace se vztahuje na:

• modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla
• zavádění a modernizace systémů měření a regulace např. opatření HW a sítě včetně příslušného SW související se zavedením systému managementu hospodaření s energií ČSN EN ISO 50001
• modernizace a rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřeb
• zateplení, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelný vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla
• modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů
• využití odpadní energie ve výrobních procesech
• snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů (náhrady starých strojů a zařízení za nové a energeticky efektivnější)
• instalace obnovitelných zdrojů energie pro vlastní spotřebu podniku
• kulturní památky včetně muzeí
• instalace akumulace elektrické energie

 

Reference

Kde všude nám svěřili důvěru

Nejčastěji hledáte

Co by Vás mohlo zajímat
Název:
*
info
Adresa:
*
info
Město:
*
info
PSČ:
*
info
Kontaktní osoba:
*
info
E-mail:
*
info
Telefon:
*
info
Počet bytových jednotek:
*
info
Výběr do fondu oprav měsíčně:
info
tj Kč/m2:
info
Uvažujete o regeneraci?
 ANO       NE
info
Název:
*
info
Adresa:
*
info
Město:
*
info
PSČ:
*
info
Kontaktní osoba:
*
info
E-mail:
*
info
Telefon:
*
info
Počet bytových jednotek:
*
info
Výběr do fondu oprav měsíčně:
info
tj Kč/m2:
info
Uvažujete o regeneraci?
 ANO       NE
info
Naše společnost patří mezi pružné a dynamické firmy, poskytující svým obchodním partnerům komplexní služby v oblasti poradenství v oblasti regenerací panelových domů a v některých navazujících činnostech. Našim hlavním cílem je pomoci investorům usnadnit proces technické přípravy, financování, získání dotací a technický dohled objektu. Společnost PANEL ONLINE, s.r.o. vznikla po dlouhodobé spolupráci jejích zakladatelů s CERPADem. Tato spolupráce se datuje od roku 2003. Naši pracovníci působí po celé ČR.