Úvodní stránka  »  Naše služby  »  Fotovoltaika a solární ohřev  »  Vhodné technologie

Vhodné technologie

Solární elektrická energie je produkovaná fotovoltaickými moduly „1“ jako stejnosměrný proud. Ve střídači „2“ je tento proud převáděn na střídavý o napětí 230 V a se zcela shodnými parametry frekvence jako v rozvodné síti. Napájecí elektroměr „3“ registruje počet kilowatthodin, které proudí do veřejné distribuční sítě. Elektrický proud pro vlastní spotřebu v domácnosti je odebírán jako dříve ze sítě přes odběrový elektroměr „4“.

 
Alternativní možností je zapojit solární elektrárnu přímo do rozvodů v domě. V tomto případě je stávající elektroměr nahrazen obousměrným, který současně zaznamenává energii dodanou i odebranou ze sítě. Veškerý proud vyrobený ze sluneční energie je indikovaný v dalším podružném elektroměru umístěném mezi elektrárnou a domovním rozvodem. Podle údaje celkové výroby se uplatní tzv. „zelený bonus“. Část vyrobené energie se podle potřeby může spotřebovat pro potřebu objektu a tak je dosaženo dalšího finančního zisku, protože tuto energii není třeba odebírat ze sítě a následně platit dodavateli. Přebytky energie, které se v reálném čase nespotřebují v objektu se dodávají za sjednanou cenu rozvodným závodům. Pokud elektrárna svým aktuálním výkonem nepokrývá potřebu domu, je energie odebíraná ze sítě.

Výše popsaný fotovoltaický systém propojený s rozvodnou sítí se tedy konkrétně skládá z následujících základních komponentů:

Solární generátor

V solárních článcích, které jsou základní částí fotovoltaických modulů, je sluneční záření přeměňováno přímo na elektrický proud. Výkon modulů je udávaný v jednotkách Watt-peak (Wp). Například modul s výkonem 175 Wp dává za standardních podmínek výkon 175 Watt. K dosažení vyšších požadovaných výkonů je potřebné zapojení několika fotovoltaických modulů, jejichž výkon se sčítá a spolu tak tvoří solární generátor.
Ve studii jsou navržené špičkové fotovoltaické moduly od německé firmy Schüco s vysokou účinností a 100 % garantovaným výkonem. Všechny dodávané moduly mají výhradně pozitivní toleranci výkonu +5/-0%. To znamená, že udávaný jmenovitý výkon je v každém případě dodržen nebo překročen. Výkonnost je garantovaná i v čase, po 12 letech panely musí vykazovat minimálně 90 % a po 25 letech pak minimálně 80 % deklarované výkonnosti.
Pro snadné připojení na speciální konstrukci je rám modulu tvořený hliníkovým profilem. Panely se orientují jižně se sklonem 30-45o, je možné je umístit na šikmou nebo rovnou střechu.

Montážní systémy, spojovací kabely pro stejnosměrný proud

Fotovoltaický systém je dlouhodobá investice a musí být odpovídajícím způsobem proveden a zajištěn. Montážní systémy jsou odolné proti korozi, staticky testované a splňují všechny platné normy fotovoltaických nosných konstrukcí. Fotovoltaický systém tak zůstává stabilní i za extrémního počasí. Systém uchycení umožňuje i účinné zajištění proti krádeži.
Pro rychlou a bezpečnou montáž jsou moduly vybavené spojovacími kabely se zástrčkovým systémem. Napojení solárního generátoru na střídač napětí zabezpečují jednožilové kabely s MC-T4 spojovací zástrčkou a zásuvkou. Kabeláž a spojky jsou v provedení určeném pro vnější prostředí, průřez vodičů je dostatečně dimenzovaný s ohledem na přenášený výkon.

Napěťový střídač

Stejnosměrný proud generovaný ve fotovoltaických modulech je převáděn ve střídači na střídavý proud, který splňuje parametry elektrické sítě. Střídač zároveň monitoruje a reguluje napájení sítě a v případe jakékoliv poruchy v přenosové soustavě automaticky odpojí solární generátor od sítě. Střídač může být vybavený displejem, který ukazuje aktuální údaje o činnosti systému, okamžitý výkon, napětí, energii vyprodukovanou systémem ve sledovaný den, celkovou vyprodukovanou energii, dobu práce systému, případně poruchu a příčinu poruchy.
Celkový instalovaný výkon fotovoltaické elektrárny závisí na počtu, ploše a typu modulů a parametrech jim odpovídajícího střídače. V praxi je možné použít jeden centrální střídač, na který se napojí veškeré moduly, případně je možné použít více střídačů s menším výkonem, na které se napojí jednotlivé větve. Fotovoltaickou elektrárnu je možné v budoucnosti dále rozšířit napojením dalších sekcí s moduly a střídači.
Střídače jsou projektovou dokumentací voleny převážně od německého výrobce SMA, Fronius či POWER ONE. Tyto výrobky jsou důsledně optimalizované s ohledem na antikorosní ochranu a bezproblémovou instalaci. Jejich extrémně nízká vlastní spotřeba a vysoká účinnost je činí unikátními na trhu fotovoltaických komponent. Pro vyhodnocení a sledování solárních výnosů jsou k dispozici příslušná propojovací rozhraní, která umožňují kompletní škálu komunikačních propojení (od jednoduchých zobrazovacích panelů a zařízení přes napojení na domácí počítač až po možnost propojení na internet a on-line sledování a servisní ovládání funkce elektrárny z kteréhokoli počítače ve světě napojeného na internet).
Konkrétní uspořádání a volbu součástí vždy řeší projekt, který je nutné zpracovat v předstihu před zahájením realizace.

Reference

Kde všude nám svěřili důvěru

Nejčastěji hledáte

Co by Vás mohlo zajímat
Název:
*
info
Adresa:
*
info
Město:
*
info
PSČ:
*
info
Kontaktní osoba:
*
info
E-mail:
*
info
Telefon:
*
info
Počet bytových jednotek:
*
info
Výběr do fondu oprav měsíčně:
info
tj Kč/m2:
info
Uvažujete o regeneraci?
 ANO       NE
info
Název:
*
info
Adresa:
*
info
Město:
*
info
PSČ:
*
info
Kontaktní osoba:
*
info
E-mail:
*
info
Telefon:
*
info
Počet bytových jednotek:
*
info
Výběr do fondu oprav měsíčně:
info
tj Kč/m2:
info
Uvažujete o regeneraci?
 ANO       NE
info
Naše společnost patří mezi pružné a dynamické firmy, poskytující svým obchodním partnerům komplexní služby v oblasti poradenství v oblasti regenerací panelových domů a v některých navazujících činnostech. Našim hlavním cílem je pomoci investorům usnadnit proces technické přípravy, financování, získání dotací a technický dohled objektu. Společnost PANEL ONLINE, s.r.o. vznikla po dlouhodobé spolupráci jejích zakladatelů s CERPADem. Tato spolupráce se datuje od roku 2003. Naši pracovníci působí po celé ČR.